گواهینامه ها

پروانه بهره برداری

پروانه بهره برداری 2

پروانه استاندارد ست سرم

پروانه استاندارد سرنگ

پروانه استاندارد سرنگ 2 و 5و10و20و50 سی سی

پروانه استاندارد سوزن

پروانه استاندارد میکروست

پروانه استانداردسرنگ انسولین

پروانه دستکش وینیل

پروانه ساخت ست سرم

پروانه ساخت سرنگ 50 سی سی لوئرلاک

پروانه ساخت سرنگ AD

پروانه ساخت سرنگ انسولین

پروانه ساخت سرنگ سوزن متحرک لوئراسلیپ

پروانه ساخت سرنگ گاواژ

پروانه ساخت سوند نلاتون

پروانه ساخت گارد دهانی

پروانه ساخت لوله ساکشن

پروانه ساخت میکروست

پروانه بسته بندی سرسوزن

 


افتخارات

واحد نمونه سال 86

واحد برتر سال 84

صادر کننده نمونه سال 81

واحد تولیدی استان در سال 1379

صادر کننده نمونه سال80

صادر کننده نمونه سال87