لوگوی شرکت ورید
وضعیت نگران کننده تولید سرسوزن در کشور

وضعیت نگران کننده تولید سرسوزن در کشور

رییس سندیکای تولیدکنندگان سرنگ و سوزن از وضعیت نگران کننده تولید سرسوزن در کشور و بدهی بیمارستان ها به تولیدکنندگان سرنگ خبر داد. .
بازدید استاندار از کارخانه ورید

بازدید استاندار از کارخانه ورید

بازدید استاندار از کارخانه ورید
دست های آلوده ، خبر سرنگ های آلوده را پخش کردند ؟

دست های آلوده ، خبر سرنگ های آلوده را پخش کردند ؟

دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت افزود : گاهی برخی افراد و شرکتها برای رونق بخشیدن به محصولات کمپانی‌های خود، دست به متهم کردن برخی محصولات زده و هدفشان سلامت مردم نیست و متاسفانه در این خصوص دستگاههای دولتی مظلوم واقع می‌شوند.