بازدید استاندار از کارخانه ورید

 استاندار از کارخانه ورید بازدید کردند . 

 

هدف شرکت وريد همواره حفظ کيفيت توليدات , همراه با به دست آوردن تکنولوزی آن بوده است .

بنابراين , خريد اولين قالبهای سرنگ همراه با گرفتن تکنولوژی ساخت آن از کشور سوئيس منجر به ايجاد واحد قالبسازی در کارخانه وريد گرديد .

تدريجا" طی سالهای گذشته توليدات وريد از نظر تنوع توليد و کميت رو به توسعه بوده به طوريکه هم اکنون واحد سرنگ سازی اين شرکت پس از اجرای آخرين طرح توسعه انواع سرنگ از 1 سی سی تا 60 سی سی و سرنگ گاواژ در ظرفيت 150 ميليون عدد در سال توليد می نمايد .

اين شرکت در راستای ارتقاء سطح کيفی برنامه های واکسيناسيون و ايمنی تزريقات در سالهای اخير اقدام به توليد سرنگ های  AD و يکبار مصرف دندانپزشکی نموده و واحد تحقيقات و توسعه وريد کماکان طراحی و توليد سرنگ های AD در سايزهای مختلف را جهت انواع تزريقات ايمن در برنامه خود قرار داده است .