تیوب ساکشن

تیوب ساکشن

-  لوله ی رابطی است جهت اتصال سرساکشن یا سوند به دستگاه ساکشن پرتابل و یا ساکشن سانترال که در مراکز درمانی مورد استفاده قرار می گیرد.

-  این وسیله از دو قسمت تشکیل شده است:

1)بدنه: ناحیه لوله ای شکل تیوب

2) کانکتور: ناحیه قیفی شکل متصل به دو سر تیوب

-  این محصول با گاز اتیلن اکساید استریل شده و دارای پروانه ساخت از اداره کل تجهیزات پزشکی و علامت استاندارد می باشد.

-  در جدول زیر سایزهای مختلف مربوط به تیوب ساکشن ذکر شده است.