گارد دهانی (دهانی آندوسکپی)

قطعه ای است پلاستیکی ساخته شده از مواد مدیکال گرید که در دو زمینه آندوسکوپی فلکسیبل و اکوی قلب از طریق مری به کار می رود. مهمترین وظیفه این قطعه جلوگیری از انسداد مسیر گوارشی به علت بسته شدن دهان در حین آندوسکوپی و یا انجام اکوی قلب از طریق مری می باشد. به همین جهت اصطلاحا به آن بایت بلاک نیز گفته می شود. در انجام آندوسکوپی و اکوی مری لوله آندوسکوپ و یا پروب اکو از طریق منفذ دایره ای شکلی که در وسط قطعه وجود دارد وارد مسیر گوارشی می گردند. در هر دو روش گاید دهانی باعث سهولت در رفت و آمد لوله آندوسکوپی و یا پروب اکو شده و از گاز گرفتن ارادی و غیر ارادی بیمار در طول فرآیند درمان جلوگیری می کند.