لوگوی شرکت ورید
فرم تماس با ما

برای تماس با ما اعلام درخواست و بیان نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود از فرم زیر می توانید استفاده نمایید.

 
 
 
 
 
آدرس کارخانه :
مشهد – کیلومتر 14 جاده قوچان – کوچه مصطفی حسینی
ایمیل : info @varid.ir
تلفن : 86 -35422283 – 051
نمابر :051-35422270